Mooji

moojiji

Satsang je direktan poziv u vatru samo-otkrivanja.
Ova vatra neće izgoreti tebe, izgoreće samo ono što ti nisi.
                                                                                                                  ~ Mooji